Bethelkirkens Baptistmenighed
Forside
Kalender
Nyheder
Kontakt
Link
Download
Cookies
Bethelkirken nu
Mission og vision
Livet i menigheden
Aktiviteter
Persondata
Ressourcer
Inspiration
Praktiske sager
Historien
Dansk · EnglishBethelkirken -> Historien -> Historien -> Dåb i Limfjorden    Share
Log ind


Dåb i Limfjorden img_system/navi_prev_000000.png

Forfølgelsen

I religionsfriheden

Nye menigheder

Aktiviteter

Bethelkirken fyldte 170 år

Bethel nyhedsbrev
Bethelkirken på Facebook

Historien


Dåb i Limfjorden


historien/dåb_i_limfjorden_456.png

Den 1. oktober 1840 lidt før klokken otte om aftenen er en flok venner på vej ud mod „Bakkegården“ øst for Aalborg (omkring det sted hvor Limfjordstunnelen i dag fører under fjorden). Nogle er til fods, andre kommer sejlende for ikke at vække opmærksomhed.

FamilienDen aften bliver seks mennesker døbt i Limfjorden. Dramatisk har det sikkert taget sig ud da forstander P.C. Mønster fra Københavns Baptistmenighed dykker hver af de seks dåbskandidater helt ned under Limfjordens vand. Og dramatiske ændringer har det helt sikkert medført i hver enkelt tilfælde.

Senere på aftenen samles man til nadver hos Ole Nielsen Føltved i de små stuer i Sct. Hans Gade.

Her stiftes den første baptistmenighed og frikirke i Jylland. Føltved, der var initiativtager til den studiegruppe hvoraf menigheden udsprang, bliver den første forstander.

Bekjendtgjørelse af Føltved 

Lidt om baggrunden for baptismen i Aalborg

Hvordan går det til, at der i Aalborg opstår en kreds af åndeligt søgende, som i 1840 ved troendes dåb danner baptistmenighed? Hvad er forklaringen på, at menigheden kun 15 år senere ikke blot har medlemmer i Østhimmerland og i Vendsyssel men også på egnene omkring Vejle og Ribe? Hvorledes går det til, at menighedens medlemstal, som i 1840 kun er på 8, i løbet af 15 år vokser til 482?

Frihed, lighed og broderskab

Ekkoet fra de undertrykte klassers oprør og kampråbet fra den franske revolution i 1789 om „Frihed, lighed og broderskab“ når lykkeligvis også Danmark. Protesterne imod tidligere tiders politiske, sociale og religiøse ensretning vokser sig stærke. Også i vort land, der hidtil prægedes af Kong Frederik den 6.'s valgsprog: „Vi alene vide“ (1768 - 1839).

I modsætning til tidligere, hvor nye ideer og fremskridt var kommet „ovenfra“ fra de privilegerede klasser, rejser de hidtil undertrykte og umyndiggjorte folkemasser sig nu „nedefra“ i protest og kræver at blive hørt. Ikke blot politisk, socialt og kulturelt, men også religiøst er oprøret på vej i vort land. Også i Aalborg.

Græsrodsbevægelser

WeedfallPræget af „rationalismen“, som er betegnelsen for en fornuftpræget kristendomsopfattelse, anså nogle lutherske præster det som deres vigtigste opgave at fremme sognebørnenes moral og oplysning.
Dermed prædikede de nogle steder kirkerne tomme. Soler og fagforeninger.

I Aalborg, som i 1840'erne kun talte 7.192 sjæle, var byens lutherske præster dengang som i dag af forskellig teologisk observans. Mens nogle arbejdede for vækkelse og åndelig fornyelse, var andre tilfredse med det bestående.

Da 9 lutherske præster f.eks. i Aalborg Stiftstidende udtrykker ønsket om åndelig fornyelse, giver en af deres rationalistiske præstekolleger dem svar. I et læserbrev i samme blad den 23. juni 1839 beroliger han sine bekymrede kolleger med, at „Kirken klarer sig nok uden vor Bekymring og Hjælp“.

Skoleloven af 1814 og den dermed voksende læsefærdighed er, tillige med Bibelselskabets udgivelser og foræringer af Bibler og Nye Testamenter, med til at berede jordbunden for de religiøse kredses åndelige vækst. Med Biblen i hånd lyder de vaktes trosbekendelse: „Der står skrevet.“

En hidtil umyndiggjort lægmandsbevægelse rejser sig imod kirkens formynderiske ensretning med ønsket om åndelig og kirkelig fornyelse.


 Læs næste kapitel „Forfølgelsen“

Dato  25-10-2013img_system/navi_next_000000.pngTop

Marts 2021
ma ti on to fr
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31
YouTube Bethelkirken9000
BiD på YouTube
Bethelkirkens Baptistmenighed
Niels Ebbesens Gade 14 · 9000 Aalborg
Kontakt
E-mail info(at)bethelkirken.dk
E-mail webmaster webtjener(at)bethelkirken.dk
MMX-CMS v.2.4.9 - 2017.06.30. ViggoWeb ©2010-2017