Bethelkirkens Baptistmenighed
Home
Calender
News
Contact
Link
Download
Cookies
Bethelkirken Now
Congregational
Work Branches
Aktiviteter
Persondata
Ressourcer
Practical Matters
Praktiske sager
The History
Dansk · EnglishBethelkirken -> The History -> The History -> Nye menigheder    Share
Log in


Dåb i Limfjorden DK

Forfølgelsen DK

I religionsfriheden DK

Nye menigheder DK img_system/navi_prev_000000.png

Aktiviteter DK

Bethelkirken fyldte 170 år DK

Bethel nyhedsbrev
Bethelkirken on Facebook

The History


Nye menigheder


Only available in danish

historien/nye_menigheder_456.png

Kaffebrænder H.F. Jensen og hustruEfter delingen i 1879 oplevede menigheden i Aalborg en medlemsmæssig krise. En energisk missionsindsats rettede op på dette og i slutningen af 1880'erne var den lille sal i Løkkegade 31 blevet for trang.

I juni 1888 nedlægges grundstenen til den kirkebygning, der endnu i dag står i Niels Ebbesensgade. Men det gik langsomt fremad med byggeriet af „Bethel“. Kaffebrænder H.F. Jensen (på billedet til venstre sammen med sin hustru) måtte tage på indsamlingsrejse til Amerika og skaffede der 8000 tiltrængte kroner. Yderligere blev projektet forsinket af at „...alle Mursvende i Aalborg gjorde Strejke i 4 Uger!“.

Kirkesalen i Bethel omkring år 1900
Kirkesalens oprindelige udseende

Senere udvidede menigheden med „Elim“ i Øster Sundby og Karmelkirken i Vejgaard. I 1952 udskilte 152 medlemmer sig fra menigheden og dannede Aalborg 2. Baptistmenighed med Karmelkirken som hovedkirke.

Bethelkirken i Niels Ebbesens Gade er siden blev ombygget flere gange, senest i 1990, hvor det nuværende „baghus“ med mødelokaler, moderne køkken og pedellejlighed blev bygget:

Flere end 8000 frivillige arbejdstimer, 1300 portioner middagsmad, 700 rundstykker og megen sved blev der lagt i arbejdet inden huset, der også i dag er til stor glæde, stod færdigt.

Beretningen om
det første kirkebyggeri i Niels Ebbesens Gade

Søren Hansen 1819-1899Tanken om kirkebyggeri syntes uoverskuelig og umulig at realisere, men menigheden samlede sig om sagen i bøn og offer. Her var det igen H.F. Jensen, der gik foran og blev den bærende kraft både økonomisk og åndeligt. Men der kom også et tilbud fra Søren Hansen (billedet til venstre).

Han tilhørte ikke længere Aalborg Menighed, men boede i Vårst og tilhørte Østhimmerlands Menighed. Han var på det tidspunkt ca. 70 år gammel. På trods af sin høje alder tilbød han at rejse til Amerika og samle penge ind til en kirkebygning i Aalborg, og i efteråret 1888 er han i Amerika.

Resultatet af denne indsamlingsrejse blev 8000 kroner, og også fra trossøskende herhjemme kom der bidrag til kirken i Aalborg, men selve menigheden bragte det største offer.

Meddeleren om denne sag siger:
    
Kaffebrænder Jensen og Hustru sammen med Menighedsraadet tilbød at stille sig til Tjeneste med Penge og Arbejde. Ogsaa Søstrene hjalp til med Bortsalg. Alle var grebet af Tanken og gjorde deres bedste.

Grundstensnedlæggelsen fandt sted den 14. juni 1888, og her skal gengives Søren Hansens meddelelse til „Evangelisten“ 1. august 1888:

Evangelisten

Huset blev imidlertid ikke færdigt til „anstundende Oktober“. „Evangelisten“ 1. oktober 1888 meddeler nemlig: 

Bethel Kapellet i Aalborg bliver ikke færdigt før Jul. Det skulle have været færdigt til Oktober Flyttedag, men alle Mursvende i Aalborg gjorde Strejke i 4 Uger, og dette har forsinket Arbejdet.


 Læs næste kapitel „Aktiviteter“

Date  25-10-2013img_system/navi_next_000000.pngTop

July 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
YouTube Bethelkirken9000
BiD on YouTube
Bethelkirkens Baptistmenighed
Niels Ebbesens Gade 14 · 9000 Aalborg
Contact
E-mail info(at)bethelkirken.dk
E-mail webmaster webtjener(at)bethelkirken.dk
MMX-CMS v.2.4.9 - 2017.06.30. ViggoWeb ©2010-2017