Børnefamilier

Messy Church

Messy Church er kirke for hele børnefamilien, hvor der er plads til, at det hele må være lidt rodet.

Én fredag om måneden danner Messy Church rammen for en eftermiddag med aktiviteter for børnene og med plads til gode samtaler mellem forældrene.

Vi starter kl. 16.30 med drop-in, hygge og kaffe, derefter fortsætter vi med kreative aktiviteter for hele familien og en kort andagt med børnelovsang. Messy Church slutter altid med fællesspisning kl. 18.

Datoerne offentliggøres i kalenderen, i menighedens nyhedsbrev og på vores Facebook-side.

Børnekirke

Børnekirken laver kirke i børnehøjde hver søndag, mens der er gudstjeneste. Vores børnekirke er delt i 3 aldersgrupper:

Hulahop for 0-3 år: De yngste hygger sig med sjove lege og en kort bibelhistorie, inden de spiser madpakker sammen.

Kids for 4-9 år: Den mellemste gruppe hører altid en bibelhistorie, og sammen med engagerede voksne er der plads til leg og hygge.

Tween for 10-14 år: De ældste dykker ned i bibelens historier og budskab og undersøger dem sammen.  

Børnene starter sammen med de voksne til gudstjenesten og går ud sammen, når vi har sunget vores Børnekirkesang. 

TeenClub

TeenClub er fede aktiviteter, spændende andagter og meningsfulde relationer. Det er for alle teenagere, uanset om deres forældre er en del af Bethelkirkens fællesskab.
Teenagerne mødes hver mandag kl. 19 – 21

Spejder

Spejder er aktiviteter for børn og unge i naturen. Gennem klassiske og moderne spejderaktiviteter udfordrer spejderarbejdet børn og unge til at lære og udvikle sig i fællesskab. 

De 3 – 9 årige mødes lørdage i ulige uger ved infohuset i Østerådalen kl. 10-13. Indtil man starter i skole, skal man have en voksen med til spejder.

De 10 – 15 årige mødes hver tirsdag i Bethelkirken kl. 18.30-20.00

Kontakt

Du og dine børn er meget velkomne til vores aktiviteter for børn og teenagere. 

Hvis du har spørgsmål, eller vil vide, hvornår vi mødes næste gang, er du meget velkommen til at kontakte os.

Find kontaktinformationer her