Støt økonomisk

I Bethelkirken forventer vi af hinanden, at alle bidrager økonomisk til fællesskabet. Uanset dit bidrags størrelse, takker vi for de gaver, du giver til kirken.
Tilskyndelsen til at give finder vi i Bibelen i Lukasevangeliet, kapitel 21, vers 1, hvor der står: “Og han så op og fik øje på de rige, som lagde deres gaver i tempelblokken. Han så også en fattig enke lægge to småmønter i den, og han sagde: “Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre.  For de har alle lagt i af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt det, hun havde at leve af.”

Betalingsmåder

Der er flere betalingsmåder, du kan benytte som medlem af Bethelkirken:
– Månedlig kontooverførsel til reg.nr. 9070 / konto 1629868697 (Sparekassen Danmark)
– En aftale med betaling via PBS
– Overførsel via MobilePay til 98055
– Kontant ved hjælp af særlige kuverter, der kan lægges i kollektkurvene ved søndagens gudstjeneste
Der er fordele og ulemper ved brug af alle metoder, så overvej gerne, hvornår du bruger hvilken metode.
Den store fordel ved bankoverførsel er, at det er gratis! Ulempen er, at det kan være lidt besværligt at skulle åbne netbank eller mobilbank til de spontane overførsler. Her er MobilePay til gengæld rigtig nemt!
Ulempen ved det er, at vi betaler et gebyr på 0,99% af din overførsel til MobilePay. Hvis du f.eks. overfører 50 kr. betaler vi 0,5 kr. til MobilePay, og overfører du 500 kr. betaler vi 4,95 kr. til MobilePay. MobilePay er derfor rigtig godt til de spontane gaver på mindre beløb. Vil du give et større beløb, eller giver du fast via MobilePay, kan du overveje at bruge bankoverførsel i stedet for. Opret fx en fast overførsel.
Når du giver til Bethelkirken, har du mulighed for at få skattefradrag for gaven i overensstemmelse med Ligningsloven. Skatteværdien af fradraget er cirka 25 %. Du får altså cirka en fjerdedel af din gave tilbage via SKAT. Der er følgende muligheder:

“17.000 kr.-reglen” (Ligningslovens §8a)

– Du kan få et årligt fradrag for gaver op til 17.000 kr. (i 2021)
– Der gives fradrag for det samlede gavebeløb
– Begge ægtefæller kan opnå ovenstående fradrag
– Dine gaver behøver ikke være givet til samme formål / forening. Gaver til forskellige foreninger lægges sammen
– Du skal oplyse dit CPR-nummer for at få fradrag, i det Bethelkirken skal indberette den enkelte givers samlede beløb til SKAT

Gavebrev (forpligtelseserklæring) – (Ligningsloven §12, stk. 3)

Med et gavebrev (forpligtelseserklæring) giver du Bethelkirken en fast gaveindtægt i 10 år, og ud får samtidig en skattefordel. Hele din gavebrevsydelse giver skattefradrag.
– Du kan give op til 15% af din bruttoindkomst (uanset indkomst har du altid lov til at give 15.000 kr.)
– Du kan tegne et gavebrev på en procentdel af din indkomst eller på et fast årligt beløb
– Du forpligter dig til at give den faste ydelse i mindst 10 år (dog højst så længe du lever)

Støt Bethelkirken i dit testamente

Et testamentet giver dig mulighed for at støtte Bethelkirken med en del af eller hele din arv. En arv er en stor gave for en menighed som vores, og vi er glade for det du kan give uanset størrelsen.  Vi har lavet en aftale med virksomheden Dokument 24, som betyder, at du gratis kan oprette dit testamente hos dem, hvis du vælger at donere arv til os.
Læs mere om testamente, arv og samarbejdet med Dokument 24 her.

Spørgsmål?

Du kan få personlig hjælp til brug af kuverter, etablering af overførsler, PBS-aftale og aftale om gavebreve (forpligtelseserklæring) ved at kontakte menighedens bidragssekretærer på kuvert@bethelkirken.dk.