Vores mission

Bethelkirkens kompas

I Bethelkirken bruger vi kompasset til at illustrere, hvem vi er, og hvor vi tror, Gud leder os.

Kompasset har to akser, som er grundstene i vores mission:

Vi er et fællesskab i tjeneste – for mission i byen!

Vi bruger mange ord, derfor har vi beskrevet, hvad vi mener, når vi siger:

Mission

Det handler om at fortælle andre om Jesus. Hvordan han kalder mennesker til omvendelse, frelse og helbredelse. Vi skal “turde sige Jesus” og hjælpe hinanden med at bringe de gode nyheder om Jesus til byen.

Byen

Byen er vores familie, venner, kolleger, naboer, mennesker vi møder i fritidsklubber og andre organisationer. Vi beder Gud om at lede os til mennesker, der vil lytte.

Fællesskab

Fællesskabet er det store, mangfoldige – men dog målrettede – fællesskab Bethelkirken. Fællesskabet har mange udtryk: Nære venskaber, arbejdsfællesskaber, netværksgrupper, tjenestegrupper,  gudstjenestefællesskaber, aktivitetsfællesskaber osv.

Tjeneste

I Bethelkirken giver vi plads til, at man tjener hinanden. Vi giver plads til og anerkender tjenester. Janteloven fylder ikke i vores kirke! Vi må ikke hindre mennesker i at turde tjene. Fællesskabet må ikke begrænse mennesker, der vil tjene andre. Fællesskabet skal være en tryg ramme for åndelig og personlig udvikling.

Mission i byen – fællesskab i tjeneste

Det er de vigtigste retninger i Bethelkirkens kompas. Alle de ting, der foregår i kirken og ud fra kirken, har disse ord som retning. Alt vi gør bliver holdt op mod disse kompasretninger! 

Bethelkirkens historie er fyldt med beretninger om mennesker i byen, der er kommet til tro, fordi de har mødt Gud gennem mennesker fra Bethelkirken. Bethelkirkens mission og diakoni har haft afgørende betydning for mange familier i Aalborg.

Pejlemærkerne

Kursen sætter vi ved hjælp af kompasset. Men hvad er det for et sted, vi ønsker at nå? Bethelkirken har seks pejlemærker for arbejdet.

Her i huset…

… er vi kendt for budskabet og vidnesbyrdet mere end for aktiviteterne

Forkyndelsen af Guds ord – kaldet til omvendelse, frelse og efterfølgelse – er det centrale i kirkens arbejde. Vidnesbyrdet om Guds indgriben i menneskers liv er frugten af dette arbejde. Det handler ikke om at lave de bedste, sjoveste og meste farvestrålende aktiviteter i byen, men vi ønsker selvfølgelig være relevante og tidssvarende i vores kommunikation.

… er discipelskab den bærende kultur

Discipelskab betyder, at vi følger i Jesus’ fodspor. Discipelskab er kernen i kirkens arbejde. Igennem efterfølgelse lærer vi at leve som disciple. I Bibelen læser vi om og lærer, hvordan vi skal følge efter Jesus. I hverdagens vandring sammen med andre fra menigheden, lærer vi i praksis. I Bethelkirken er vi ikke medlemmer af en forening: Vi er Jesus’ disciple, der i hverdagen praktiserer og udfordres i efterfølgelsen sammen.

… lever vi i en sund balance mellem “kom” og “gå”

I Matthæusevangeliets kapitel 11 siger Jesus: “Kom til mig, alle I som er trætte….”. Senere i kapitel 28, vers 18 siger Jesus: “Gå ud i alverden….”.

Vi inviteres først til at komme og være sammen med Jesus. Inviteres til nærvær og til at have en nær og livgivende relation til ham. Denne relation er afgørende for, at vi senere kan gå ud! Hvis vi ikke har en personlig relation til Jesus, har vi intet at gå ud med. Men hvis vi kun søger Jesus’ nærvær og ikke går ud, fratager vi vores medmennesker muligheden for at møde Jesus og opleve hans nærvær, frelse og tilbud om nyt liv.

… tjener og bidrager vi – vi deltager ikke kun

I Bethelkirken er vi et fællesskab i tjeneste, hvor alle tager ansvar og tjener. Vi forpligter hinanden på at bidrage med det, vi kan – uanset om det er lidt eller meget. Det gælder både de personlige og medfødte gaver Gud har givet os og de gaver, Helligånden udruster os med til tjeneste. Og det gælder de materielle og økonomiske ressourcer Gud har givet os.

… har hjemmene en central betydning

Siden Bethelkirken blev grundlagt i 1840 har medlemmernes hjem haft stor betydning for kirkens arbejde. Hjemmene har været familiens trygge base, hvor børnene blev opdraget i troen og hvor de sammen med forældrene så Guds omsorg, konkrete indgriben og ledelse. Hjemmet har været det sted hvorfra man som familie rakte ud til andre familiemedlemmer, naboer, kolleger og andre. Sådan skal det også være fremover!

Familien skal gøre os stærke i relationen til Gud, stærke i relationen til hinanden og stærke i relationen med mennesker, der ikke er kristne.

… kan knuste og sønderbrudte finde trøst

Vi er sted, der har plads til mennesker, som livet har været hårdt ved. I Bethelkirken er der mulighed for at få hjælp til at komme på benene igen. Der er plads og tid til, at man kan sidde og slikke sårene. Vi har ved flere lejligheder erfaret, at Gud ønsker at bruge Bethelkirken til at være et sted, hvor mennesker finder trøst og ny styrke. Det tager vi alvorligt. Derfor stiller vi os til rådighed, giver plads og hjælper.